AKTUALITY

POZVÁNKA
Na 26. ledna připravujeme diskuzi na téma Na co se chcete zeptat před převzetím projektu, který je v problémech nebo bez dokumentace? Diskuze se bude konat ve firmě Gemalto, na adrese Želetavská 1448/7, Praha 4 (v rámci komplexu Brumlovka). Podle počtu přihlášených cizinců se na místě rozhodne, zda diskuze bude v češtině nebo v anličtině. Chcete-li se zúčastnit, pošlete konkrétní otázku na toto téma na mail organizátora, nebo ji vyplňte na tomto WEBu (po přihlášení), a to do 17. ledna. Budeme se těšit na podnětnou diskuzi. Budeme se těšit na podnětnou diskuzi.


ŠABLONY
Přihlášení účastníci mají k dispozici šablony pro projektové řízení. Vzhledem k různorodosti použití šablon je obtížné vymyslet rozumné uspořádání, abyste se v nich rychle zorientovali. Ať vám slouží a pomáhají jako zdroj inspirace a NEZAPOMEŇTE se i vy podělit o osvědčené šablony s ostatními - stačí je poslat organizátorům schůzek!


VÍTE ŽE:
Už máme 325 členů Projektového undergroundu?


Ke stažení
Kliknutím získáte odkazy na zápisy (včetně prezentací) z jednotlivých setkání Projektového undegroundu.

O nás

Cíle sdružení

1) Poskytnout komunitě projektových vedoucích společnou, transparentní platformu pro výměnu znalostí a zkušeností
Jedním z hlavních cílů sdružení je vytvoření platformy, která svým členům zajistí vhodné podmínky pro vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí a zkušeností.
• Chceme, aby sdružení nebylo pouhou formální institucí, ale aby se aktivně podílelo na formování směru, kterým se projektový management v České republice ubírá.
• Chceme, aby aktivity sdružení byly transparentní, aby poskytovaly stejný komfort a informace všem svým členům bez rozdílu.
• Chceme, aby si sdružení udržovalo svůj status neziskové organizace a zásadně odmítáme jeho zneužívání pro komerční a osobní zájmy.

2) Rozvíjet povědomí o projektovém managementu v rámci České republiky
Mezi jednu ze základních priorit a cílů sdružení řadíme podporu vzdělávání projektových vedoucích. Jako stejně významné vnímáme také zvyšování povědomí o projektovém managementu u ostatních skupin obyvatelstva. Chceme se zaměřit na rozšíření teoretických znalostí o praktickou implementaci projektových disciplín v rámci vysokoškolského studia a navázat tak na stávající aktivity, primárně určené pro projektové vedoucí.

3) Zasadit se o růst prestiže sdružení
Budeme se zasazovat o rozšiřování členské základny, a o růst počtu certifikovaných projektových vedoucích. Chceme se zapojit do komunikace s ostatními lokálními sdruženími a usilovat o prosazování zájmů sdružení na globální úrovni.
Prosazení našeho záměru bude záviset nejen na vedení sdružení, ale především na přístupu Vás, členů. Víme, že zrod sdružení bude vyžadovat mnoho energie a úsilí – jsme připraveni toto úsilí vynaložit.

Ve sdružení je aktuálně registrováno 325 členů!