Autorita

Autorita je, jednoduše řečeno, svoboda rozhodování. Lze ji pochopitelně delegovat – alespoň částečně. Delegují se pravomoci s tím, že se sdělí, jaká platí pro delegovaná rozhodnutí omezení – tedy zásady, legislativní a manažerské záležitosti. Při delegování pravomocí na projektové manažery se uplatňuje mnohem méně manažerských omezení na starší zkušené projektové manažery než na ty mladší. Všichni ale čelí stejným právním a politickým omezením. Pokud jde o úrovně autority, vždy je dobré delegovat autoritu co nejdále dolů v organizační struktuře, tak získáte výkon a inovace.

Řízení projektového týmu je snadné; jeho vedení je obtížnější, ale zásadní. Efektivní vedení je situační – měníte styl tak, aby vyhovoval situaci. Zatímco autoritativní styl vedení vám umožní nařídit, aby se věci dělaly – lidé budou reagovat pouze tehdy, když vás budou respektovat jako vůdce. Tento respekt si budujete prostřednictvím jiných, více participativních stylů vedení, a to kdykoli je to možné. Jakmile vás vaši lidé respektují jako vůdce, přijmou vaši autoritu.

Existují některé klíčové behaviorální aspekty autoritativního vedení, jako je sebevědomí, hlasový projev a řeč těla, které musíte ovládat, chcete-li být autoritativní. Chcete-li ale získat srdce svých lidí, zaměřte se na tři základní prvky: vizi, komunikaci a odvahu. Musíte mít jasnou vizi, kam chcete projekt dovést. Jako projektový manažer si musíte umět představit dokončení svého projektu a snažit se o dosažení této vize. Pak musíte umět tuto vizi sdělit, aby všichni vaši lidé převzali za projekt/cíl „vlastnictví“, jako by ta vize byla jejich. Nakonec musíte mít (a prokázat ji) morální a fyzickou odvahu učinit těžká rozhodnutí, abyste tuto vizi uvedli do reality. Jen tak budete mít schopnost být autoritativní a „řídit“ lidi při dosahování vize.

Projektové řízení je o flexibilitě. Musíte dělat dobré plány, ale tyto plány jen zřídka přežijí kontakt s realitou. Musíte s nimi zacházet spíše jako s cestovní mapou a používat je k navigaci přes nespočet překážek, kterým každý složitý projekt čelí. Příliš mnoho mladých projektových manažerů věří, že je možné získat všechny informace, které potřebují k dokonalému rozhodnutí, ale to se stává jen zřídka. Zaměřte se spíše na rozhodnutí efektivní než na dokonalá. To znamená včasná rozhodnutí s nejlepšími dostupnými informacemi a řízení rizik tohoto rozhodnutí. Nerozhodovat se ve skutečnosti znamená nedělat nic, a to je často špatně a neprokazuje to autoritu.

Příspěvek byl publikován v rubrice úvaha. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.