Mentor nebo mučitel?

Když mluvíme o roli mentora, vzpomeňme na Odyssea. Svého syna nechal v péči starého a důvěryhodného přítele: mentora. Jakkoliv se tato role dnes udává i jako sponzor, kouč, důvěrník, průvodce či poradce – jde vždy o efektivní spolupráci s učněm. Zkušenost bohužel ukazuje, že občas mentor zakolísá a stane se diktátorským, hrozivým vládcem, který vede učedníka směrem k osobnímu cíli mentora spíše než k cíli učedníka. Stát se mentorem je ale obrovskou příležitostí, jak získat vhled do pohledu jiného člověka a nakonec se i sám něco naučit, zvýšit svou osobní kompetenci a rozšířit své komunikační a manažerské dovednosti.

Kdo již pracoval jako mentor, zná radost z nastartování schopností jednotlivce dosáhnout a překročit svůj potenciál a začít růst. V roli mentora platí pár zásad:

 • Určitě sdílejte odhodlání dosáhnout dokončení úkolu. Jasně uveďte cíle, kroky k jejich dosažení a individuální příspěvek k jejich dosažení.
 • Pomáhejte členům týmu riskovat. Poskytněte jim příležitost, aby získali povědomí o svých osobních preferencích rizika, a poté aby uvedli důvod pro rozšíření (nebo odstranění) této hranice.
 • Pomozte zvládat přirozené reakce na rizika a problémy. Pochopte pozitivní i negativní prvky, které působí na vnímání, a hledejte alternativní pohledy.
 • Mentor je v životě mentorovaného pouze přechodnou postavou. Zdůrazněte dočasnou povahu mentorství, prosazujte schopnost jednotlivce samostatně vykonávat každou životní událost nebo zkušenost, řešit ji a povznést se k ní.
 • Zvyšujte pracovní výkon mentorovaných. Poznejte jeho aktuální schopnosti a dohodněte se, jak je nejlépe rozšířit.
 • Podporujte kvalitu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Respektujte osobní preference a soukromé závazky a pracujte otevřeně a čestně, abyste zajistili, že všemu bude věnována náležitá pozornost.

Chcete-li se stát dobrým mentorem, začněte tím, že pochopíte svou roli a věnujete svůj čas nezištně rozvoji druhého. Činnost mentora po dobu alespoň 18 až 24 měsíců vyžaduje vysoké nasazení: kritická je otevřená a upřímná komunikace o výzvách, potenciálních řešeních, rizicích a následném učení, ale i zpětná vazba.

Dobré mentorství vyžaduje poctivost, píli, respekt k soukromí a schopnost soustředit se na přesvědčení a hodnoty druhého. Výzvou je porozumět sobě dostatečně dobře, abyste věděli, zda jste schopni nezaujatě naslouchat argumentům druhého, objektivně kritizovat potenciál, který každý argument nabízí, a srovnat se s tím, že váš svěřenec se často rozhoduje proti vašemu „lepšímu úsudku“.

Můžete začít rozumět svému svěřenci, když se zaměříte na osobní vizi. Na začátku požádejte svěřence, aby popsal svůj cíl. Dále pak založte vztah na běžně skrytých individuálních atributech, včetně:

 • Sebevědomí/sebeúcta – víra v to, co je možné, důvody pro omezení, ochota vidět potenciál.
 • Hodnoty/Normy – pozadí, priority, hodnoty v přátelství, asociace, zpětná vazba a náhled.
 • Kultura/vzdělání – rodinné zázemí, země, jazyk a další kulturní vlivy
 • Zkušenosti – osobní a pracovní události, které utvářely život svěřence; klíčoví lidé, kteří ovlivnili volby minulé i současné.
 • Postoj k riziku
 • Předsudky týkající se sebe a druhých.

Jako mentor byste měl plánovat kdy a pravidelně se scházet, na to musíte mít vyhrazený čas. Oba účastníci musí mluvit otevřeně, bez obviňování. Mentorovi musí být jasné, že jeho rolí je podpora – nikoli vedení. Aby byl čas produktivní, musí být stanoveny cíle. Na schůzkách pak nezapomeňte definovat následné kroky. Zásadní je konzistence přístupu k naslouchání, diskuzi a zpětné vazbě.

Důvěra mezi lidmi se musí zasloužit. Jako mentor musíte dodržet naprostou důvěrnost diskuse. Pouze po předchozí dohodě lze jakýkoli problém komunikovat s někým mimo vztah. Mentoring je postupný proces, který je třeba pečlivě pěstovat a rozvíjet s náležitým respektem ke kulturním preferencím jednotlivce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.