Kvalita řízení projektu

O2 Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, Česká republika
Attendance: 7 / ∞

Kvalita řízení projektu je míra, do jaké jsou procesy řízení projektu navrženy, implementovány a udržovány tak, aby produkovaly výsledky, které splňují požadavky zainteresovaných stran. Je tedy ve vztahu k "Fitness for use". Této kvalitě řízení projektu bychom se na této … Celý příspěvek

Blockchain – nová technologie

on-line
Attendance: 2 / ∞

Blockchain nejsou jenom bitcoiny. Pomineme-li zneužívaný buzzword průmyslu 4.0, je to technologie éry digitálního vlastnictví. Je to databáze sdílená ve veřejné nebo soukromé počítačové síti. Budeme se s ní nesporně setkávat stále častěji – jak mezi technologiemi v předmětu našich … Celý příspěvek

Vedení virtuálních týmů

Thales Želetavská 1448/7, Praha 4
Attendance: 1 / ∞

Úspěšné vedení virtuálního týmu vyžaduje kombinaci komunikačních dovedností, technologické gramotnosti, schopnost budovat důvěru a motivovat tým i přes fyzickou vzdálenost. Přináší několik specifik a výzev, které se liší od tradičního vedení týmů v kanceláři. Jde například o komunikaci, důvěru, nástroje … Celý příspěvek