Hybridní metodika DSDM

Jakkoliv v Agile Project Guide je uveden mezi agilními metodikami, jde v podstatě o klasicky řízený projekt definující podmínky a okolí pro agilně řízenou implementaci. Klasicky se zde plánuje, definují se určité milníky, cíle a způsob řízení backlogu. JsouContinue reading

Projektové fuckups a poučení z nich

Co se komu z nás nepovedlo a co si z toho odnášíme za poučení? A co o tom sdělíme kolegům? Nepochybně zajímavé téma. Pojďme si o svých zkušenostech popovídat. Ale jako na každou diskuzi ProjektovéhoContinue reading

Stakeholder management

Co je v projektu důležitější, než ti všichni podílníci, kteří náš projekt ovlivňují a které ovlivňuje náš projekt? Určitě máte řadu otázek na toto téma – pošlete ji a pojďme o tom diskutovat!

Co se stalo

Jak vyjednávat

V květnu proběhla na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU přednáška, tentokrát na téma „Stakeholder management a vyjednávání“. Téma i obsah přednášky vycházeli opět z knihy „Jak jsem potkal programy – Průvodce zkušeného projektového manažera programovýmContinue reading

Nezařazené

Jak si vedu?

Získávání zpětné vazby na projekt, na jeho výstupy i na činnost nás, projektových manažerů, je důležitou součástí naší práce. Je to důležitou součástí každé projektové metodiky. Ne vždy je ale možné získat tvrdá data, tedyContinue reading