Jak se agilita promítá do klasického PM?

Tuto otázku jsme položili účastníkům diskuze Projektového Undergroundu v červnu. Měli jsme i připravenu sadu zajímavých konkrétních otázek, které naleznete mezi našimi podklady. A nakonec jsme si i všechny odpověděli – ale bylo to v rámci mnohem šířeji pojaté diskuze o změnách, kterými projektové řízení prochází. Mluvili jsme nejen o klíčovém tématu a hlavně o tom, jak prakticky řídit hybridní projekty, ale i o genderových stereotypech, o rozdílu v pohledu mladých a dříve narozených a o řadě dalších aspektů. Z takto rozmáchlé a bohaté diskuze se mi nepodařilo záznam udělat – mohou tedy litovat ti, kteří nedorazili. Tak snad příště.

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Kreativita a inovativnost projektového týmu

Přinášíme pár zajímavých postřehů z diskuze:

  • Jakým způsobem můžeme v projektových týmech rozpoznat a co nejlépe využít unikátní osobnostní typy a kreativní silné stránky jednotlivých členů, abychom posílili inovace v našich projektech? Zajímá mě, jak můžeme překonat běžné strachy, jako je obava z neúspěchu, a zároveň se vyhnout pasti přílišného zaměření na procesy, které mohou kreativitu spíše dusit.

Nekárat!

Je-li vhodné prostředí, tak zkusit vyjmenovat problémy.

Oddělit generování nápadů od vyhodnocení, které následuje (tedy neříkat rovnou „tudy cesta nevede“).


  • Jak prosazovat nové metody práce k dosažení inovativnosti v týmech zvyklých na „stereotypy“?

Vytáhnout ze stereotypu. Něco změnit, třeba KPI z utilizace na výsledky.

Lead by example.

Interní marketing.

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Blockchain

Informace se uschovávají v databázi. Každou databázi někdo spravuje a má k ní plný přístup. Co když ale nemáte důvěru v tohoto správce, obáváte se, že může informace v databázi pozměnit, aniž by se to dalo prokázat? V tu chvíli nastupuje blockchain, což je vlastně jakási databáze, kde je z principu nemožné ji zničit či podloudně pozměnit. Jedná se o databázi sdílenou ve veřejné nebo soukromé počítačové síti. Jak to funguje popsal jeden z nejpovolanějších, Otto Havle, předseda představenstva a výkonný ředitel firmy ELA Blockchain Services, průkopníka služeb blockchainu. Kolem tohoto principu se již vytvořil celý ekosystém, počínaje známými kryptoměnami.

My jsme se v přednášce zaměřili na komerční (průmyslové) využití této technologie éry digitálního vlastnictví a na porovnání s tím, co stojí v pozadí kryptoměn. Díky decentralizované povaze blockchainu mohou členové týmu pracovat s aktuálními a ověřenými informacemi, přičemž důležitá je bezpečnost a transparentnost informace. Výhody blockchainu se mohou odrazit například v oblasti sledování dodavatelského řetězce, ale existují i další aplikace, které přednášející zmínil.

Blockchain je stále relativně nová technologie, ale má potenciál výrazně ovlivnit projektové řízení. Projektoví manažeři, kteří se o blockchain zajímají, budou mít výhodu v tom, že budou připraveni na změny, které přinese. Koho téma zajímá více, najde kompletní prezentaci z přednášky na našem WEBu na tomto odkazu.

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Virtuální týmy

Přednáška se zaměří na definici a specifika virtuálních týmů. Představíme si pojem virtuálního týmu a zdůrazníme jeho specifika ve srovnání s klasickými týmy. Prozkoumáme klady a zápory práce ve virtuálním prostředí, včetně dopadu na komunikaci, spolupráci a produktivitu. Představíme osvědčené postupy a nástroje pro efektivní vedení a koordinaci virtuálních týmů. Zaměříme se na klíčové aspekty efektivní komunikace a budování důvěry v online prostředí. Uvedeme strategie pro motivaci a udržení angažovanosti členů virtuálních týmů. Ukážeme se inspirativní příklady a kazuistiky z praxe, které ilustrují fungování virtuálních týmů v různých oblastech.

Cílem přednášky poskytnout přehled o problematice virtuálních týmů v projektovém řízení, seznámit s osvědčenými postupy a nástroji pro efektivní práci ve virtuálním prostředí. A v neposlední řadě vás inspirovat k využití potenciálu virtuálních týmů pro vlastní projekty.

Přednášku pro nás připraví a následnou případnou diskuzi povede náš dlouholetý člen Jakub Vodička, Head of Project Management v ICZ, Senior Project Manager a IT konzultant. Vede tým projektových manažerů, kteří dodávají významné nebo komplexní projekty či programy pro různé klienty a sektory. Má více než 10 let zkušeností s řízením projektů, IT poradenstvím a rozvojem podnikání s certifikacemi v ITIL Create, Deliver and Support, PRINCE2 Practitioner 6th edition a IPMA Level B. Množství praktických připomínek se podílel i na vzniku velmi dobře hodnocené knihy Projektový manažer v době transformace.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Virtuální týmy

AI v projektovém řízení

Přednášku pro nás připravil Tomáš Vytisk, Team Lead, Senior Project Manager & Scrum Master. Je to ostřílený Senior Project Manager a Agile Leader. Díky mezinárodním zkušenostem s vedením mezifunkčních týmů si postupně zdokonalil své vůdčí schopnosti, které mu umožnily efektivně řídit stakeholdery a členy týmu pro dosažení cílů projektu.. V přednášce se zaměří na:

  • Úvod do AI v projektovém řízení: Představíme si koncept umělé inteligence (AI) a její potenciál pro transformaci projektového řízení.
  • Příklady využití AI v projektovém řízení: Prozkoumáme konkrétní příklady, jak se AI používá v různých fázích projektového cyklu, od plánování a analýzy rizik až po monitoring a reporting.
  • Výhody a nevýhody AI v projektovém řízení: Zhodnotíme klady a zápory implementace AI v projektovém managementu.
  • Výběr a implementace nástrojů AI: Poskytneme praktické rady pro výběr a implementaci vhodných nástrojů AI pro vaše projekty.
  • Budoucnost AI v projektovém řízení: Nahlédneme do trendů a vývoje AI v oblasti projektového managementu a zodpovíme otázky týkající se budoucnosti této technologie.
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem AI v projektovém řízení

Jak se agilita promítá do klasického PM, budoucnost hybridního PM

Podle nedávných průzkumů PMI už polovina projektů probíhá v hybridním modelu řízení, z toho zbytku mírná většina je řízena prediktivní metodikou. I u nás se setkáváme stále častěji s projekty kde se prolíná prediktivní a agilní přístup. Cílem diskuze bude vzájemně si vyměnit zkušenosti s dopadem agilního projektového managementu na klasický PM přístup. Můžeme diskutovat o trendech a výzvách v oblasti hybridního PM, které kombinuje agilní a klasické prvky. Součástí diskuze možná budou i znalosti a nástroje pro efektivní práci v hybridním PM prostředí.

Chcete se zúčastnit? Nezapomeňte vložit svou otázku k uvedené problematice, ať si máme o čem povídat!

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se agilita promítá do klasického PM, budoucnost hybridního PM

Soutěž Udržitelné projekty

Už 3. rokem Česká komora PMI se svými partnery pořádá Soutěž Udržitelných projektů (https://pmi.cz/udrzitelne-projekty-2023/2024), v rámci které se utkávají studenti různých vysokých škol. Soutěž má kategorii Studenti a Inspirativní jednotlivci, kdy je možné podat jakýkoliv projekt s „udržitelným tématem“ v jeho libovolné životní fázi (od zadání po ukončení). Projekty byly nejdříve posuzovány z hlediska formální správnosti, z hlediska principů a postupů doporučené praxe projektového řízení, a až poté budou posouzeni dle prezentací ze strany studentů (dle dosažených výsledků či záměrů). A právě prezentace projektů budou klíčovým obsahem setkání na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, dne 18. dubna 2024. Setkání bude probíhat od 9:00 do 11:30 v zasedací místnosti E155 – kdokoliv z praxe je srdečně vítán do publika. Setkání proběhne pod přímou záštitou České komory PMI. Odkaz pro přihlášení: https://forms.office.com/e/Cv5mNSGeJS

Rubriky: doc. Bartoška radí | Napsat komentář

Kdo si hraje nezlobí aneb manažerskou hrou projektu k lepší náladě (nejen ve výuce)

V uplynulém zimním semestru 2023/2024 na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze proběhl ve výuce volitelného předmětu Plánování a řízení projektů zajímavý malý pilotní výzkum. Vyučující zkoumali změnu nálady u studentů při manažerských hrách projektu pomocí dotazníku POMS (Profiles of Mood States, Stuchlíková a kol. 2005). Pilotního výzkumu se zúčastnilo 49 studentů ve 4 studijních skupinách a ve dvou různých hrách.

Manažerská hra projektu probíhala v podobě týmů, kdy každý obdržel stejné zadání i doporučený postup. Manažerská hra projektu měla dvě provedení: tradiční (waterfall) a agilní způsob řízení projektu (týmu). Obě hry probíhaly odděleně na různých cvičeních. Při waterfallu studenti sestavovali jednoduchý plán a harmonogram projektu s využitím WBS. Při agilním způsobu řízení týmy využily zjednodušenou formu metody Scrum. Každý student před a po realizaci hry (v obou provedeních) vyplnil dotazník POMS.

Na uvedených grafech jsou patrné rozdíly mezi stavem nálady u studentů před workshopem (varianta A) a po workshopu (varianta B). Zejména únava (fatigue) klesá a vitalita (vigour) u týmů roste. Zajímavé je, že tato změna je statisticky významná u agilního způsobu řízení (Traditional: p-value = 0.602107; Agile: p-value = 0.013959; hodnota pro Wilcoxonův test: 0.05). Vliv manažerské hry projektu na náladu studentů byl patrný u obou způsobů, ale u waterfallu statisticky neprůkazný. Že by waterfall nebyl přeci jen tak atraktivní ve hře, že by více studenty unavoval? Uvidíme, co přinese další výzkum.

Výsledek není překvapivý. Jak praví klasik: “kdo si hraje nezlobí”. Škola hrou je silný fenomén. Především v případě projektového řízení je možné hravou formou předávat jak teoretické znalosti, tak zejména dovednosti praktické. Studenti zjevně “pookřáli”, ztratila se jim únava, narostla energie, z výuky odcházeli “zrelaxovaní”. Zde je možné vidět i přínos či pozitivní vliv projektového řízení jako způsobu práce a myšlení – principy a postupy projektového řízení zlepšují náladu!

Co však stojí za povšimnutí je škálový psychologický dotazník POMS, který pro české prostředí přeložili a upravili autoři studie Stuchlíková a kol. (2005). Hojně a tradičně se využívá v psychologii sportu, případně v psychoterapeutické praxi, a to pro zjištění a změnu aktuální nálady (nebo také afektivního stavu). Jedná se ale o metodu, která se přímo nabízí i pro sledování projektových týmů a jednotlivých členů při různých aktivitách či zátěži (ohraničené intervenci). Sledováním změny stavů nálad (i v dlouhém čase) by bylo možné odhadnout například blížící se krizi či vyhoření týmu nebo jednotlivce.

Autoři pilotního výzkumu na PEF ČZU v Praze, Ing. Josef Kunhart, MBA a doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., budou ve výzkumu pokračovat – uvidíme, s čím přijdou příště.

Literatura: Stuchlíková, I., Man, F. and Hagtvet, K. (2005) ‘Dotazník k měření afektivních stavů: Konfirmační faktorová analýza krátké české verze’, Československá Psychologie, vol. 49, no. 5, pp. 459–469.

Rubriky: doc. Bartoška radí | Napsat komentář

Optimalizace postupů projektového řízení

Zveme vás na výměnu názorů projektových manažerů, kde se zaměříme na téma „Optimalizace postupů projektového řízení“. Budeme diskutovat o běžných výzvách, kterým čelí organizace při optimalizaci svých procesů projektového řízení, a hledání osvědčených postupů pro jejich zlepšení. Budeme také zkoumat roli projektových manažerů v tomto procesu a způsoby, jak zajistit, že procesy projektového řízení budou flexibilní a udržitelné i v dlouhodobém horizontu.

Těšíme se na vaši účast a na podnětnou výměnu názorů. Nezapomeňte vložit svou praktickou otázku, ať máme o čem diskutovat!

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Optimalizace postupů projektového řízení

Kreativita a inovativnost projektového týmu

Budeme diskutovat o strategiích pro vytvoření kultury kreativity a inovace v týmu projektu, o vlivu osobnostních typů jednotlivých členů týmu na podporu kreativity a inovace, o běžných překážkách v této oblasti a o způsobech, jak je překonat; ale také o naladění rovnováhy mezi potřebou kreativity a inovace a dodržováním termínů a cílů projektu.

Pozor, vstup bude z adresy Přízova 5 (tedy z opačné strany, areál bývalé Vlněny).

Těšíme se na vaši přítomnost a na inspirativní výměnu názorů.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kreativita a inovativnost projektového týmu