úvaha

Motivace lidí

Nejlepší lídři motivují dobře, protože jsou motivováni sami. Motivace je nakažlivá. Některé rysy, které vykazují účinní motivátoři, jsou jasně charakteristické. Za prvé, efektivní motivátoři se zaměřují na výsledky versus úsilí. Dávají jasně najevo, že tvrdáContinue reading

úvaha

Autorita

Autorita je, jednoduše řečeno, svoboda rozhodování. Lze ji pochopitelně delegovat – alespoň částečně. Delegují se pravomoci s tím, že se sdělí, jaká platí pro delegovaná rozhodnutí omezení – tedy zásady, legislativní a manažerské záležitosti. PřiContinue reading

Řízení portfolia

V tomto termínu proběhne přednáška velkého experta, Martina Marečka, a to v jeho oboru Řízení portfolií. To je pro PM důležité, protože z portfolia většina projektů pochází. Jak se tedy portfolio řídí, jaké jsou principy?Continue reading