Úvod

Cíle sdružení

1) Poskytnout komunitě projektových vedoucích společnou, transparentní platformu pro výměnu znalostí a zkušeností
Jedním z hlavních cílů sdružení je vytvoření platformy, která svým členům zajistí vhodné podmínky pro vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí a zkušeností.

•  Chceme, aby sdružení nebylo pouhou formální institucí, ale aby se aktivně podílelo na formování směru, kterým se projektový management v ČR ubírá.
•  Chceme, aby aktivity sdružení byly transparentní, aby poskytovaly stejný komfort a informace všem svým členům bez rozdílu.
•  Chceme, aby si sdružení udržovalo svůj status neziskové organizace a zásadně odmítáme jeho zneužívání pro komerční a osobní zájmy.

2) Rozvíjet povědomí o projektovém managementu v rámci České republiky
Mezi jednu ze základních priorit a cílů sdružení řadíme podporu vzdělávání projektových vedoucích. Jako stejně významné vnímáme také zvyšování povědomí o projektovém managementu u ostatních skupin obyvatelstva. Chceme se zaměřit na rozšíření teoretických znalostí o praktickou implementaci projektových disciplín v rámci vysokoškolského studia a navázat tak na stávající aktivity, primárně určené pro projektové vedoucí.

3) Zasadit se o růst prestiže sdružení
Budeme se zasazovat o rozšiřování členské základny, a o růst počtu certifikovaných projektových vedoucích. Chceme se zapojit do komunikace s ostatními lokálními sdruženími a usilovat o prosazování zájmů sdružení na globální úrovni.

Prosazení našeho záměru bude záviset nejen na vedení sdružení, ale především na přístupu Vás, členů. Víme, že zrod sdružení bude vyžadovat mnoho energie a úsilí – jsme připraveni toto úsilí vynaložit.