Motivační chyby

Projektový manažer musí spolupracovat se širokým spektrem osobností s různou odborností a s různorodou senioritou. K tomu se přidává jedinečné
kulturní a osobní zkušenosti každého člena týmu. Navíc je běžné, že tým je
virtuální. Někteří spoléhají na existující pracovní vztahy, které se postupně
vyvinuly prostřednictvím chodbových konverzací a smoker chatu či osobního kontaktu. Taková situace aspoň nabízí projektovému manažerovi příležitost porozumět různým lidem a jejich preferencím odměn. S omezeným zapojením a minimálním osobním kontaktem s členy virtuálního týmu je ta situace horší – projektový manažer pak může začít zobecňovat nebo vytvářet předpoklady o potřebách různých členů virtuálního týmu. Bohužel se tak projektový manažer může snadno dostat
do pasti, když se dopustí chyb při přípravě inspirativního prostředí svého projektového týmu. Například se mohou dopustit běžných motivačních chyb. Tyto běžné chyby v řízení rozpracovali v roce 2005 autoři Flannes & Levin v knize Essential people skills for ptoject management. Pojďme se na ně podívat ve zkratce, považuji to za užitečné.

  1. chyba: „Cokoli motivuje mě, bude motivovat i ostatní.“

Princip: Někdy může na počátku vnímání projektového manažera spočívat v tom, že každý bude motivován stejně jako on. Častým výsledkem této chyby je zklamání ze členů týmu že nereagují na poskytnutou stimulaci. Řešení: Začněte identifikovat rozdíly ostatních osobnějším přístupem k motivaci.

2. chyba: „Lidé jsou motivováni především penězi.“

Princip: Projektoví manažeři mají často omezený vliv na finanční odměny a bohužel se často cítí tímto omezením limitováni v motivaci. Řešení: Začněte soustředěním se mimo rámec finančních odměn. Stále ale není možné zapomenout na ovlivňování těch, kteří kontrolují peněžní odměny pro členy projektového týmu.

3. chyba: „Členové týmu rádi přijímají formální ocenění.“

Princip: Ačkoli běžnou radou pro manažery je „chvála na veřejnosti, trest
v soukromí“, měl by projektový manažer mít na paměti skutečnost, že ne každý bude chtít formální odměnu. Hlavně je třeba se vyhnout jakékoli negativní reakci na uznání od toho, kdo uznání obdrží, ostatními členy týmu nebo jinými projektovými týmy.
Řešení: Pokud si někdo zaslouží formální ocenění, ujistěte se předem, že člen týmu tuto formu uznání přijme. Širšího uznání veřejných ocenění lze dosáhnout uznáním nikoliv jednotlivce, ale celého týmu za úspěchy, kterých bylo dosaženo společně.

4. chyba: „Dejte úderný slogan.“

Princip: Hlavním předpokladem použití sloganu je dát společné téma, které může celý tým podporovat, aby definoval jednotu týmu a tím větší motivaci. Použití sloganu však může poskytnout jen okrajový přínos, v naší kulturní oblasti téměř nefunguje.
Řešení: Zvažte používání sloganů. Klíčem je opět individualizace.

5. chyba: „Nejlepší vedoucí projektu je ten s viditelným nadšením.“

Princip: Velkorysá podpora a spousta úsměvů – i když to může tvořit povzbudivé prostředí, konzistentní nadšení nemusí být vždy použitelné pro všechny situace v projektu, navíc může být nepříjemné a často má pouze okrajový dopad.
Řešení: Dívejte se na řízení projektu spíš jako na příležitost k mentoringu. Pracujte se členy týmu tímto způsobem, v různých situacích pomocí objasňujte, tím získáte příležitost i ke svému poučení o tom, co dělat v budoucnu a co změnit. Pokud se nejde podle plánu, hledejte důvody, které vedly k neúspěchu.

6. chyba: „Jsou to profesionálové, nepotřebují motivaci.“

Princip: Někteří pohlíží na svůj tým jako na skupinu profesionálů, kteří jsou
vzdělaní a mají určitou úroveň pracovních zkušeností. Když se opomene týmová motivace, může projektový manažer pouze důvěřovat tomu, že tým vyžaduje minimální dohled nebo podporu. Ne každý pracovník je však samomotivovaný a mnoho osob funguje lépe, když jsou k dosažení cíle motivováni.
Řešení: Klidně zacházejte se členy týmu jako s profesionály, ale přesto podporujte motivační prostředí nebo odměny, které máte v rámci své pravomoci k dispozici.

7. chyba: „Budu motivovat až nastane problém.“

Princip: Čekání na vznik problému může být příliš pozdě. Celkově je tento přístup k motivaci velmi nevhodný.
Řešení: Vědět, že projektový management využívá vedení jako klíčovou
dovednost a vedení, vyžaduje zapojení, vedení a podporu. Než motivujete svůj tým, nečekejte, až se vyskytne problém. Místo toho se soustřeďte na tým a jeho individuální motivační potřeby.

8. chyba: „Se všemi budu zacházet stejně, protože lidé to mají rádi.“

Princip: U každého člena týmu existují rozdíly (kultura, zkušenosti, vzdělání, osobní, profesní, postavení atd.). To vyvolává potřebu motivovat každého člena týmu jedinečně a individuálně. Odměna nebo podnět, který vyhovuje jednotlivci, může být pro druhého nedoceněný nebo odrazující.
Dopad: Motivujte individuálně na základě jedinečných osobních tužeb, očekávání a v neposlední řadě i schopnostech každého člena týmu. Opět platí, že společná týmová odměna patří v okamžicích, kdy tým dosáhl klíčových milníků projektu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.