Projektový manager, co na něj čeká?

Určitě několik projektů najednou. V každém projektu je to řada rozhraní na
kterých komunikuje se stakeholders. Podle literatury PM stanovuje cíle, plánuje, rozhoduje, realizuje, kontroluje a to vše je propojeno komunikací. Je to moc zjednodušené. Ve skutečností na PM čekají např. následující aktivity:
Absolvování porad s liniovými vedoucími, kurzů, postgraduálního studia
Aktivování projektového marketingu Archivování projektu
Aktualizování plánů, postupů, procesů, dokumentace
Analýza stakeholders, variant řešení
Cestování všemi možnými dopravními prostředky
Definování cílů projektu, postupu při eskalaci
Delegování úloh na členy týmu
Dohadování se se stakeholders
Eskalace problémů na liniové šéfy
Formulování požadavků zákazníka, dodavatele
Gratulování k úspěchům, k narozeninám, k přírůstku v rodině
Hodnocení pracovníků projektu společně s liniovým šéfem
Hledání pracovníků do projektu, kreativních řešení, nových výzev
Informování stakeholders
Inzerování při hledání nových pracovníků
Kalkulování při change management
Komunikace se stakeholders
Koordinace úloh z protokolu
Kontrola financí, plánu, termínů, cílů, zisku a úloh
Kritizování spíše nedělat a když, tak jen konstruktivně
Moderování schůzí, reviews
Motivování projektového týmu
Nakupování pracovní síly do projektu
Naslouchání posudků expertů, doporučení kolegů a kolegyň
Objasňování zadání, dotazů
Obstarávání informací, zákaznické dokumentace
Odhadování času, nákladů, zdrojů
Opatřování nástrojů
Organizování projektových aktivit, schůzí, setkání, workshopů a závěrečné oslavy
Ověřování nových procesů nebo návrhů na zlepšení
Plánování aktivit, kariéry
Posuzování rizik, řešení, návrhů, konceptů, zlepšováků, výsledků
Provádění projektových schůzí
Předávání projektu
Publikování článků nebo příspěvků v rámci firmy i mimo ni
Přesvědčování stakeholders, např. liniových šéfů nebo projektového výboru
Prezentování cílů projektu, mezivýsledků, nového nástroje nebo metodiky
Prodávání dodatečných přání od zákazníka, viz. change management
Prosazování pravidel pro komunikaci, nových procesů, nové metodiky
Překládání emailů, zpráv
Přidělování úloh pracovníkům
Prodlužování termínů v plánu
Psaní emailů, dopisů, protokolů, raportů
Racionalizace stávajících procesů, např. pomocí nových nástrojů
Realizace cílů v projektu
Reprezentace projektu navenek
Rozhodování jak dál, co dříve, co později, kdo/kdy/kde? Řešení neočekávaných problémů, mezilidských konfliktů
Řízení projektových schůzí, procesů, ale i auta
Slavení úspěchů v projektu i mimo projekt
Smlouvání o ceně se zákazníkem, viz. change management
Stanovování cílů, priorit, postupu, projektové organizace, opatření, atd.
Studování odborné literatury, dokumentace, návodů, předpisů, zákonů, atd.
Školení pracovníků, třeba na nový software nástroj nebo nová metodika
Telefonování se stakeholders
Testování nového software nástroje, návodů na obsluhu
Tlumočení při návštěvě u zákazníka, u dodavatelů
Tvoření nových postupů, procesů nebo metodiky
Uzavírání smluv se zákazníkem nebo s dodavatelem
Vedení projektového týmu, schůze např. se zákazníkem
Vybírání dodavatelů
Vyhodnocování nákladů každý měsíc, statistických údajů, kvality výsledků, rizik
Vypracování protokolů, závěrečné zprávy
Vyjednávání se stakeholders, hlavně se zákazníkem, s liniovým vedením,
s projektovým výborem
Vypočítávání zisku nebo ztráty
Uzavírání smlouvy se zákazníkem nebo dodavatelem
Zajištění pracovníků a nástrojů do projektu, zkušebního pracoviště na přechodnou dobu
Zadávaní úloh a pracovních balíčků na členy projektu
Zapracování nových pracovníků v projektu
Zavádění nové technologie, nové metodiky, nového procesu, nového nařízení nebo nového nástroje
Zjištění rizik
Zkoušení nové technologie, nového postupu, nového nástroje, zlepšovacího
námětu, atd………..

Závěr:
Výše uvedené aktivity nejsou zdaleka všechny, záleží na firmě, projektu a
stakeholders. Jejich pestrost i náročnost nám potvrzuje deset základních aktivit PM (desetiboj), které jsou popsány v příspěvku „Projektový manager, kde ho hledat?“, publikovaném v minulém čísle Zpravodaje. Zmíněné aktivity PM se objevují nejen v projektu, ale i v předprojektové fázi, např. při zpracování nabídky. Záleží na organizaci firmy a její interní metodice. Jak vidíte, není to jen sezení u počítače, ale i cestování k zákazníkovi nebo k dodavateli. Některé aktivity podle situace, můžete delegovat na členy týmu nebo experty. Záleží na tom, co vás osloví a kde jsou vaše silné stránky.

Napsal Ivan Valíček. Na adrese i.valicek@bluewin.ch se těší na případnou odezvu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.