Autor: Luhan Igor

úvaha

Motivace lidí

Nejlepší lídři motivují dobře, protože jsou motivováni sami. Motivace je nakažlivá. Některé rysy, které vykazují účinní motivátoři, jsou jasně charakteristické. Za prvé, efektivní motivátoři se zaměřují na výsledky versus úsilí. Dávají jasně najevo, že tvrdáContinue reading

úvaha

Autorita

Autorita je, jednoduše řečeno, svoboda rozhodování. Lze ji pochopitelně delegovat – alespoň částečně. Delegují se pravomoci s tím, že se sdělí, jaká platí pro delegovaná rozhodnutí omezení – tedy zásady, legislativní a manažerské záležitosti. PřiContinue reading

Co se stalo

Jak vyjednávat

V květnu proběhla na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU přednáška, tentokrát na téma „Stakeholder management a vyjednávání“. Téma i obsah přednášky vycházeli opět z knihy „Jak jsem potkal programy – Průvodce zkušeného projektového manažera programovýmContinue reading