Co a jak (13. část) – osvědčená řešení

Zde najdete rady jak postupovat v situacích, které byly uvedeny ve včerejším příspěvku.

První situace: Řešení konfliktů při plánování

    • Kde to jde, odstranit vzájemné závislosti

    • Funkční prioritizace

    • Metodika kritického řetězu

    • Centrální dohled

Druhá situace: Filtrování informací

Otevřenost je cesta k osobní konzistenci a potažmo k získání důvěry, bez ní nelze dosáhnout důvěry v týmu ani vůči podílníkům (stakeholderům). Nicméně každý užívá způsob komunikace, který je pro něj přirozený, protože to je nakonec pro něj nejefektivnější – ten ale může implicitně nějakou filtraci obsahovat. S tím toho asi nejde moc dělat, je ale potřeba se kontrolovat.

Filtrování komunikace se často využívá jako nástroj pro formu sdělení. Nese to ale rizika:

    • nezřetelná hranice mezi „politickou úpravou“ informace a jejím vyfiltrováním

    • časté filtrování je nešvar, může vést až k rozštěpení oficiálních a neoficiálních informací (v mezinárodních projektech bývá ještě horší)

Praktická rada na závěr: při přeposílání mailů nezapomenout odmazat neformální části z historie zprávy!

Třetí situace: Strategie

Firmy využívají několik strategií, kterými uskutečňují vývoj nových produktů. Aby byl PM úspěšný, musí si uvědomit jak strategii, kterou firma používá, tak i dopady, které to má do řízení projektu. Ukazuje se, že PM si leckdy dopady, které má ta která strategie do jejich práce, především v etapě plánování, Neuvědomuje. Naopak pokud bude zřejmé, že specifika bere v potaz, předejde tím obavám podílníků a bude schopen zohlednit v projektu i nevyřčená očekávání.

  • Strategie First to market

Tuto strategii používají firmy, které vytvářejí produkty, které jsou úplnými novinkami. Vyžaduje to velké investice do výzkumu, ale přináší příležitost zisků z trhu, který není zatížen konkurencí. Při řízení projektů se klade důraz kreativitu, na podchycení všech potenciálních příležitostí.

  • Strategie Fast Follower

Jde o nejobvyklejší strategii. Tyto firmy sledují předchozí firmy a případně konkurenci a rychle vytvářejí podobné produkty, které pokud možno doplňují další funkcionalitu či hodnotu. S touto strategií klesá rozpočet na výzkum a vývoj, ale významně stoupá důraz na rychlost přípravy nových produktů. Tedy i v řízení projektů je kladen enormní důraz na čas.

  • Strategie Pro velký trh

Tato strategie spočívá v získání významného tržního podílu v určitém tržním segmentu a v jeho udržení. Tyto firmy musí velice dobře znát své zákazníky. Tyto firmy obvykle dodávají produkty upravené (přizpůsobené) pro určité použití nebo pro určitý tržní segment (např. co nejlevnější). Projekty vývoje nových produktů v těchto firmách kladou primární důraz na náklady. 

Nabídka: chcete-li se s podobnými situacemi a jejich řešeními seznámit v plné šíři, můžete využít školení „patero úspěšného projektu“, které je celé věnováno diskuzi účastníků o problémech, s nimiž se setkávají v praxi a konfrontaci těchto problémů se zkušenostmi projektové komunity i doporučeními metodiky. Více viz http://www.ippproject.com/skoleni-a-priprava/patero-uspesneho-projektu/.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co a jak. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.