Co a jak (20. část) – osvědčená řešení

První situace: Kulturní odlišnosti

Taková situace těžko může dopadnout dobře. Jako jediná pomoc funguje delegace českého pracovníka.

Druhá situace: Metriky

Doporučené metriky jsou tyto:
• Ekonomika, pracnosti, schopnost využít vlastní zdroje.
• Zda došlo ke kolizi zdrojů.
• Dodržení harmonogramu, zvlášť nepřekročení doby analýzy a programování a dodržení rozsahu testování.
• Kvalita analýzy a komunikace změn analýzy – s kvantifikací této metriky může být problém a její vynucování vede na riziko přemodelování.
• Spokojenost zákazníka či uživatele (zjišťuje se dotazníkem) – měl by mít 2 části, a to projektu a produktu. Pokud bychom požadovali vyhodnocení ze strany zákazníka, pak je třeba si uvědomit, že ten jej obvykle nedělá (podmínkou pro jeho provedení je mít na straně zákazníka nějaký projektový útvar).

Třetí situace: Systémová integrace

Systémový integrátor by měl být garantem dodávky řešení informačního systému či portfolia informačních systémů tak, aby systém jako celek fungoval optimálně, naplňoval zákazníkovy potřeby a tedy byl správně integrován do chodu společnosti.

Úkolem systémového integrátora je vybrat z nabídky řady dodavatelů technické a programové prostředky i služby, které jsou vzájemně kompatibilní a schopné plnohodnotné spolupráce, a které zajišťují maximální využití vložených nákladů. Dále je úkolem systémového integrátora dát dohromady nejen samotné technologické celky, ale i jejich dodavatele, subdodavatele a uřídit celý projekt, včetně řízení očekávání a potřeb zákazníka.

Dále musí zajistit soulad řešení s procesy zákazníka a pomoci ho nasadit do reálného života organizace. U velkých komplexních projektů přebírá často SI dodavatel plnou finanční odpovědnost i odpovědnost za rizika, která vyplývají z realizace celého projektu, od fáze návrhu až po dokončení implementace, a to i v případě, že dílčí části projektu mohou být zajišťovány jinými dodavateli (subdodavateli).

Nicméně je třeba zdůraznit, že definice pojmu systémový integrátor je velmi nejednotná a neexistuje autorita, která by tento pojem přesně vymezila.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co a jak. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.