CV a jak na něj

V předchozím příspěvku se několikrát zmiňuje CV jako zdroj informací o pracovníkovi. Je to ale tak? Budu-li parafrázovat Felixe Holzmana, uvádí se do CV fakta nebo to, co se skutečně stalo? Jaká je role CV v dnešní době, kdy na jednu pozici PM se hlásí i stovka uchazečů? Dovolím si krátkou úvahu, inspirovanou nedávnou zkušeností.

Vzhledem k množství CV, která musí pracovník oddělení lidských zdrojů projít, může každému CV věnovat sotva minutu. Přitom tento člověk je většinou prvním filtrem, který rozhoduje, zda se dané CV posune dál ke kompetentnějším lidem, nebo spadne pod stůl. Navíc tento člověk většinou o projektovém řízení neví zhola nic. Takže i kdyby uchazeč perfektně pasoval na danou pozici, má-li spatně vypracované CV, nedostane se vůbec k tomu, aby své znalosti a zkušenosti mohl prezentovat. Proto je potřeba CV zpracovat ne jako autobiografii, ale trochu jako marketingový dokument.

Je třeba prioritizovat informace v CV, a to očima příjemce informace, tedy pracovníka HR v určitém podniku. To nejdůležitější by mělo zahrnovat konkrétní zkušenosti a schopnosti, které jsou poptávány v inzerátu. Neměly by zde být vágní formulace, nelze totiž vyloučit, že první filtr pouze jednoduše hledá v CV určitá klíčová slova a pokud je nenalezne, s daným CV končí. A vám jde právě o to se přes tohoto „dveřníka“ propasírovat k někomu, kdo je kompetentní a dokáže vás opravdu posoudit.

To byl obvyklý první filtr. Často po něm následuje ještě druhý filtr, kdy nad zúženou množinou CV se již trochu uvažuje – ať již to dělá opět neznalý pracovník HR, nebo už znalý budoucí vedoucí oddělení. Každopádně v tuto chvíli má pohromadě několik CV, z nichž obvykle vybírá už jen nízké jednotky potenciálních uchazečů. A tady přichází ke slovu výsledky. Je třeba ukázat konkrétní přínosy, jichž jste dosáhli – úspory, zabránění problémům, apod. A jak jste toho dosáhli. Jakkoliv pro PM je obtížné sumarizovat, jak dosáhli komplexních výsledků v pěti až sedmi odrážkách, je možné si vybrat i jen jeden projekt blízký poptávané pozici a ilustrovat to na něm – od počátku až po přínosy dosažené nad rámec očekávání. Jde o schopnost zajistit dobré odhady, poskytovat kvalitní reporty, získat a vyvažovat zdroje, plánovat a plán dodržet. Nezapomenout uvést kolik lidí a jaký rozpočet se k tomu vázal, i když to není nejdůležitější. Mimochodem, pokud v některé oblasti silný nejste a neradi ji děláte, tak ji do CV neuvádějte – předpokládá se, že rádi děláte to, v čem jste dobří a co je v CV uvedeno. Tyto principy platí jak pro seniorní PM, tak i pro začátečníky. Rozdíl je až v tom, že u juniorních pozic se víc očekává také znalost předmětu projektu (aplikačních specifik), zatímco u seniorních jde o schopnost činit správná strategická rozhodnutí.

Zásada projektové komunikace je v tom, že informace musí vycházet ze slovníku a očekávání příjemce informace, musí se mu přizpůsobit. V případě CV to pochopitelně platí také, zvlášť pokud jde o zájem o práci u zahraniční firmy. V každé kultuře jsou určitá očekávání od formálního uspořádání CV a informací v něm obsažených. Také je vhodné zdůraznit zkušenosti, které mají k dané zemi vztah či informace ukazující pochopení pro očekávané chování nebo zvyklosti. Je dobré zdůraznit adaptabilitu a citlivost a otevřenou mysl, které jsou pro změnu kultury důležité.

Uveďme si na závěr pár konkrétních rad, jak se vyvarovat potenciálním chybám:
• Jak již bylo uvedeno, CV není životopis, nemusí tam být uveden každý detail. Naopak chápejme ho jako marketingovou informaci, tedy uveďme to, co příjemce očekává, ale na konkrétních příkladech z praxe.
• Vzdělání a certifikace uvádějte až na konec, není nejdůležitější. Na začátku CV jej můžete naznačit použitím získaných titulů (např. PMP) u jména. A jakou jste absolvovali základní školu je zcela irelevantní.
• Nepoužívejte první osobu („udělal jsem“, „dosáhl jsem“). Působí to jak od Cimrmana.
• Protože CV není životopis, nemusí být chronologický. Doporučuji v odrážkách uvést čeho bylo dosaženo, počty členů týmu, velikosti projektů a další důležité metriky. A nezapomeňte na to, co je napsáno výše – tedy v čem byla překonána očekávání.
• CV nemusí být vyčerpávající. Neuvádějte projekty, které jsou z hlediska příjemce informace nezajímavé, jakkoliv jste na nich strávili část života. Stačí je uvést pod nějakou společnou metrikou – nebo je úplně vypustit.
• Úvodu CV využijte k představení sami sebe – jedná se možná o jedinou část textu, kterou HR pracovníci budou číst. V této části by mělo být uvedeno vše nejdůležitější pro danou pozici.
• Nepoužívejte nestandardní fonty, pokud své CV posíláte elektronicky. I když je to PDF, font se nemusí správně přenést a CV může být špatně čitelné.
• Dobře strukturované CV ukazuje na uchazeče, který má své věci „srovnané v hlavě“.
• CV které míří přímo na požadavky potenciálního zaměstnavatele ukazuje na uchazeče, který se umí vcítit do partnera a umí věnovat čas tomu se na něj připravit.
• Krátké CV (maximálně 2 stránky!) ukazuje na to, že uchazeč umí prioritizovat a nemá problém s tím vybrat z informací ty důležité

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.