Schopnost nebo neschopnost

V projektové komunitě občas potkávám „manažery“, kteří jsou přesvědčeni o tom, že mají jen malý vliv na možnost dosažení výsledků. A přesvědčují o tom i své okolí. Je možno slyšet něco jako:
• Vedení mě nepodporuje.
• Nemám podporu když žádám o pomoc se členem týmu, s nímž se nedá spolupracovat.
• Sponzor projektu nemá rezervy a není jak řešit nepředvídanou událost v projektu.
• Klient se nechce efektivně účastnit projektu.
• Partner tvrdí, že dodává vše včas, ale reálně dodává pozdě a ještě s nízkou kvalitou.
• Nemám kontrolu nad vlastním pracovním dnem.
• Nemám žádnou kontrolu nad výkonem ani členů projektu, ani zaměstnanců.
• Prostě mám odpovědnost, ale nemám autoritu.
Pokud se projektový manažer setkává s problémy, jako jsou tyto, znovu a znovu, a dokonce když změní zaměstnání a je to stejné, pak ten problém je v něm. Pokud nebyl ochoten převzít iniciativu a snažit se o nápravu problémů dříve, tak asi to nedělá ani v nové společnosti. Čeká, až vedení nebo ostatní vyřeší problémy. To se ale načeká!
Často jsem slyšel, že se vymlouvá jak s tím nemůže nic dělat. A říká to s přesvědčením, ale i s cílem získat posluchače. Pravda to být může, ale ne vždy. Pravděpodobně bude mnohem lepší, když už do projektu investoval čas a intelektuální kapitál, aby se stal součástí řešení. Místo hraní se na oběť se může stát katalyzátorem změny v organizaci nebo společnosti – a pak z toho profitovat ve svém projektu.
Jaké jsou akce, které on nebo kdokoliv jiný může podniknout, když narazí na překážky?
• Pojmenovat problém, navrhnout řešení a být velmi konkrétní v tom, co od
ostatních žádá. Pokud potřebnou pomoc nedostane, tak jasně uvést dopad, nejlépe v penězích.
• Nutit všechny k odpovědnosti za své závazky – ale sám v tom musí být vzorem.
• Zajistit plán, ze kterého lze rutinně sledovat pokrok.
• Eskalovat problém, ale ne tak, že ho „vyhodí nahoru“. Musí předložit návrh a pak být ochoten osobně prosazovat jeho vyřešení.
• Deklarovat i prokazovat odpovědnost.
• Získat kvalifikovaného mentora.
• Aktualizovat projektový plán v případě změny požadavků nebo rozhodnutí – cestou změnového řízení.

Nezapomeňte, že za výkon těch, které vedete, nesete odpovědnost. Francis Bacon kdysi řekl: „Moudrý člověk si připraví víc příležitostí, než využije.“ Chcete-li něco uskutečnit, můžete téměř vždy najít způsob; pokud ne, najdete si výmluvu. Vaším úkolem je vést, bez ohledu na to, co se děje kolem vás.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.