Z grilování profesionála

Tak jsme viděli, jak vede diskuzi profesionál. Smysl grilování spočívá v kladení opravdu nepříjemných otázek mluvčímu a v pozorování toho, jak se s nimi vyrovná – což je pro každého PM inspirující, protože to je situace, s níž se sami setkávají. Ani jeden z účastníků nezískal sebemenší pocit, že mluvčí jakkoliv diskuzi manipuloval (jak to předvádějí třeba politici). Naopak, Nikola na vše odpověděl a řekl i hodně navíc. Ale díky jeho poctivé přípravě a vedení diskuze byli všichni spokojeni, i když na ty nepříjemné otázky zmíněné v úvodu vůbec nedošlo. Byla to škola – takhle vede diskuzi skutečný profesionál!