Finanční řízení v agilním prostředí

Dne 16.6.2022 proběhla přednáška na téma Finanční řízením v agilním prostředí. Mnoho projektů využívá adaptivního životního cyklu, nicméně jsou na ně stále aplikovány omezení týkající se harmonogramu a rozpočtu. V rámci přednášky byly představeny nástroje a techniky používané v praxi pro řízení nákladů v rámci agilních projektů. Využití prezentovaných nástrojů a technik bylo demonstrováno v rámci skutečného projektu s využitím systému JIRA. Navazující diskuze potvrdily, že v rámci různých společností se zabývají stejnými či podobnými tématy.