Agilní řízení a PMI

Agilita hýbe Českem. Aktuálně se řada bank rozhodla pro přechod svého projektového řízení na agilitu. Jak na tuto módní vlnu reaguje PMI? Specifika agilního řízení jsou uvedena v samostatné příloze PMBOK V6 a zároveň se i pomalu doplňují do certifikačních testů. Uvádíme přehled samostatné přílohy PMBOK ve znění, které je obsahem příručky certifikačního školení viz http://www.ippproject.com/skoleni-a-priprava/priprava-k-certifikaci-pmp/.

Agilita není „tvrdá“ metodika, ale spíš pohled na způsob vedení týmu, doplněný různými rámcovými postupy určenými k úpravě dle specifik konkrétní situace. Agilního řízení je vhodné na komplexní a komplikované úlohy. Tyto pojmy jsou definovány na dvojrozměrné ploše definované nejistotou technického řešení a vágností požadavků. Blíže viz obrázek:

Je možno uvést příklady. Agilní vývoj a řízení jsou vhodné:

 • kde je vyžadován výzkum nebo vývoj
 • obsahuje časté změny
 • požadavky jsou neznámé nebo nejisté, nebo cíl je těžko popsatelný
 • obsahují velké množství rizik.

Existují 4 druhy životního cyklu projektů, agilní je jedním z nich. Ale málokdy lze najlézt jednoznačný životní cyklus, v každém projektu jsou nějak více či méně obsaženy, málokdy je v projektu je jeden:

 • prediktivní
 • iterativní (reakce na zpětnou vazbu z ještě nedokončeného výsledu, např. prototypování)
 • inkrementální (dodávky po částech)
 • agilní.

Rolí projektového manažera je sloužit týmu, zametat cestičku, což ve výsledku vede k úspěchu celého týmu. Jde tedy o vedení metodou „servant teadership“. Z toho vyplývají i role členů agilního týmu:

 • Product owner – vedení technického vývoje produktu
 • facilitátor – tedy výše zmíněná podpora týmu. V různých agilních metodikách je nazývána různě, např. scrum master.
 • člen týmu. V této souvislosti jsou odborníci, členové týmu, tříděni do dvou kategorií:
  • I-shaped znamená úzké specialisty, s hlubokou avšak nepříliš širokou znalostí
  • T-shaped jsou více obecně zaměření specialisté a pro agilní týmy jsou obvykle výhodnější

Vztah agilního řízení a metodiky Kanban je ten, že jsou konkrétním implementaceni principu Lean. Před rozhodnutím o agilním řízení projektu je vhodné si odpovědět na čtveřici otázek:

 • Vize projektu – proč jej děláme?
 • Kdo z projektu bude benefitovat?
 • Co znamená, že projekt je hotov – odtud se odvíjí kritéria pro release?
 • Jak budeme spolupracovat?

Další pojem je retrospektiva. Obvykle se dělá při náselujících příležitostech:

 • release
 • prošlo již několik týdnů od minulé
 • když viditelně klesá výkon týmu
 • nebo při dosažení nějakého milníku.

Backlog je tříděný seznam úkolů, nad nimiž tým pracuje. O třídění se stará product owner, zvláště pokud je využit iterativní životní cyklus.

Další pojem je standup. Provádí se denně, hlavním cílem je mikrosouhlas členů týmu s následujcí prací v nejbližší době. Každý člen během standu odpovídá na následující otázky:

 • Co jsem od minule udělal / dokončil?
 • Co plánuji na dobu do příštího standupu?
 • Jaké vidím problémy nebo rizika?

 

Nejznámější metodiky agilního řízení:

název              charakteristika
Scrum ·         U nás nejběžnější

·         Vlastník produktu odpovídá za maximalizaci produktu

·         Team je multidisciplinární a piokrývá celou potřebnou znalostní oblast

·         Scrum master odpovídá za proces (servant)

Extreme programming ·         Celý tým sedí pohromadě

·         Programování v páru – z důvodu testování

·         Desetiminutové úkoly

·         Test-first

Kanban ·         Vizualizace postupu

·         Omezený počet aktivit

·         Spolupráce a zpětná vazba

Crystal method ·         Časté dodávky

·         Uzavřená komunikace

·         Pocit komfortu členů týmu a snadný přístup k odborníkům

Scrumban ·         Na pomezí Scrum a Kanban
FDD (Feature-driven development) ·         Role PM, hlavního architekta, vedoucího vývoje, šéfrogramátora, vlastníka a doménového experta

·         5 procesů:

◦     vývoj cerlkového modelu

◦     vytvoření seznamu vlastností

◦     rozplánování rysů

◦     návrh rysů

◦     realiazce po jednotlivých rysech

AgileUP (Unified Process) ·         Koncentrace na high-level aktivity

·         Nezávislost na nástrojích

·         Infomovanost týmu

Scrum of Scrum ·         Koordinace více malých týmů na velkém úkolu

·         Využítí postupů Scrum

Scaled Agile Framework ·         Pro velké úkoly

·         Inkrementální vývoj s krátkými cykly

·         Systémové mšlení, rozhodování zásadně z ekonomického hlediska

LeSS (Large Scale Scrum) ·         Organizace několika vývojových týmů na společném velkém vývoji

·         Koordinace přes týmy

·         Retrospektiva orientovaná na zlepšení mezitýmové spolupráce

Enterprise Scrum ·         Využití metody Scrum přes celou organizaci
DA (Disciplined Agile) ·         People first

·         Learning-oriented

·         Goal-driven

·         Cykly pro kompletní dodávku

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.