Co a jak (10. část) – osvědčená řešení

Zde najdete rady jak postupovat v situacích, které byly uvedeny ve včerejším příspěvku.

První situace: motivace

Situace z otázky signalizuje chybu PM. Je třeba zjistit důvod pochybností, protože to může být významné riziko. Někdy pomohou individuální diskuze s jednotlivými členy týmu – detekce toho, čím mohou přispět, hledání seberealizace, zdůraznění příležitosti.

Druhá situace: komunikace

Platí princip, že pravda je podmínkou důvěry. Určitě tedy eskalovat.

Můžeme se setkat s opačným stavem – nadměrným filtrováním informací. Je-li jeho důvodem obava, pak řešení nespočívá ve skrývání informací, ale v udržení kontroly nad rozhovorem. Toho lze dosáhnou pomocí páru základních pravidel:

    • mluvit otevřeně,

    • předem se ale vybavit variantami a jejich zdůvodněním a tak a nebýt submisivní (viz dále).

Není to ale jednoduché a vyžaduje to i nezávislost („mohu být odejit kdykoliv“).

Komunikace v projektu je tak důležitá, že dokonce je vhodnější „překomunikovat“ než komunikovat málo. Při velkém množství kontaktů se stává pravidlem rozesílání mailů na množství adres a v takové situaci stojí za úvahu využít principu blogu či moderované diskuze, které zpřístupní komunikaci one-to-many. Je to metoda vhodná pro informování v obecnější rovině většímu počtu podílníků – jak interních členů týmu, tak externích osob.

Nicméně formulace otázky může svědčit i o tom, že problém není v množství komunikace, ale v tom, že PM nenabízí alternativy k řešení. Nezapomeňte: správný PM nikdy nenosí problémy, ale varianty k rozhodnutí! Pokud toto pravidlo poruší, bude brán jako trouble maker, pokud ke každému problému připraví i varianty řešení, bude brán jako odborník na svém místě.

Třetí situace: hodnocení

Určitě je třeba sledovat, i když hodnocení bývá obtížné. Vhodnější je řešit tak, aby osobnostní vlastnosti odpovídaly cílům, tedy využívat vhodné lidi na vhodné úkoly.

Chcete absolvovat ucelenou několikadenní diskuzi o podobných praktických zkušenostech, která vychází z poznatků získaných za více než 10 let diskuzí projektových manažerů v Čechách? Příležitost najdete na http://www.ippproject.com/skoleni-a-priprava/patero-uspesneho-projektu/.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co a jak. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.