Simultaneous Engineering

Ve firmě Ascom Zelcom AG na konci 80-tých let proběhlo zavedení ISO 9000. V rámci přípravy se definovaly procesy pro jednotlivé specializace, probíhala školení, vylepšila se metodika vývoje hardwaru a softwaru, atd. Vše se orientovalo na kvalitu. Ve vývoji softwaru přišel ke slovu i fázový plán.

Naše oddělení mělo tradici ve vývoji a výrobě telefonů a malých telefonních ústředen. Jednoho dne nás oslovila firma specializovaná na šifrovací přístroje a zajímala se o kooperaci při vývoji šifrovaných telefonů. Představa byla jednoduchá. My máme výborný design pouzdra pro telefony, standardní telefonní moduly pro HW a SW. Společně definujeme rozhraní pro náš telefonní modul a jejich šifrovací modul. Nutno zdůraznit, že výzvou byly termíny pro dodávku prototypu, pouhé dva měsíce.

Na pokyn šéfa oddělení jsem začal ověřovat jednotlivé aspekty, jejich rizika, plánovat nasazení zdrojů. Ganttův plán byl podrobný a byl základem pro komunikaci s dalšími odděleními včetně marketingu. Abych splnil termín dodávky prototypu, použil jsem při plánování paralelní aktivity.

Zatímco můj šéf byl spokojen, tak šéf marketingu reagoval rychle a pozval mě na pohovor. Tušil jsem, že se mu něco nelíbí a hned úvodem jsem se dozvěděl, že to je plán pro vývoj prototypu. Argumentoval, že to není provedeno podle školení a tím podle ISO 9000. Fáze musejí jít pěkně za sebou a tady se překrývají a tím nebude zajištěna kvalita. Např. schema a realizace HW bylo paralelně, dále i specifikace nového rozhraní se částečně překrývala, atd. V té době se výraz simultaneous engineering ještě nepoužíval.

Požádal mě, abych to přepracoval podle nových pokynů. Moje plánování jsem podrobně vysvětloval a tímto hlavně oponoval. Zdůraznil jsem know how u standardních modulů, vývojáři jsou k dispozici a nové je jen rozhraní k šifrovacímu modulu. Jako hlavní riziko jsem zmínil výpadek některého z vývojářů HW nebo SW. Takto jsem oponoval přes hodinu. Uvedl jsem všechny argumenty pro paralelní znázornění, vše je realistické, le bez rezervy, zdůraznil jsem motivaci týmu, atd. Neměl jsem pocit, že bych něco udělal špatně a i rozdíl mezi teorií a praxí jsem neváhal zahrnout do mých argumentů. Nedohodli jsme se a tak jsem mu nabídl resignaci na PM, s tím, že se najde určitě někdo lepší. Šéf marketingu nehodlal podepsat smlouvu s externí firmou. To byla typická situace pro eskalaci. Bohužel jsme nenašli kompromis, což je typický švýcarský výsledek. Svého šéfa jsem podrobně informoval a jeho podpora zůstala i po našem rozhovoru. Zhruba za dva týdny jsem se dozvěděl, že smlouva se neuzavřela a projekt se startovat nebude. Vše bez komentáře a tak jsem si myslel, že to je následek mého nekompromisního postoje a paralelních průběhů.

Pár týdnů později jsme byli na telekomunikační výstavě, kde náš koncern měl i produkty z naší filiálky. Na našem stánku jsme s překvapením objevili šifrovací telefony z pro nás neznámé firmy. Jak jsme se dozvěděli, tato firma byla zakoupena koncernem před půl rokem a má to ve svém sortimentu. Tato novinka se dostala i k šéfovi marketingu a výsledkem bylo nepodepsání smlouvy. V opačném případě bychom konkurovali naší nové dceřinné společnosti. Tuto skutečnost však ještě nevěděl během našeho rozhovoru a nová situace zjednodušila jeho rozhodnutí. Tím se konečně vysvětlil klidný průběh po našem rozhovoru, bez eskalace a náš nenastartovaný projekt.

Závěr: Simultaneous engineering definuji jako plánování paralelních aktivit v projektu s cílem zkrátit průběžnou dobu a dosáhnout dřívějšího zakončení projektu.

Pro to musejí být již během plánování předpoklady. Především v krátké době musíte mít k dispozici více zdrojů. Koordinovat tyto zdroje znamená náročnou komunikaci a též nadprůměrné know-how. Často se pracuje s částečnými informacemi, které se stále doplňují a přenášejí ke všem účastníkům projektu. Není čas na improvizaci, většinou není zdrojová rezerva, zkrátka je tu více rizika. Paralelní aktivity jsou běžně součástí projektů, ale jejich intenzivní použití se volí hlavně ve vývoji a při mimořádné situaci, jakou je troubleshooting. Ne vždy jsou pro to vhodné podmínky, např. většinou scházejí zdroje.

8.12.2019, i.valicek@bluewin.ch

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.