Kam kráčí studium projektového řízení v ČR

Kam kráčí výuka projektového řízení? Vstříc praxi i mezinárodním standardům. Umět správně a dobře připravit plánovat a řídit projekt, je mistrovskou dovedností. Vždy se jedná o kombinaci zkušeností, dovedností a znalostí. A právě získávání teoretických znalostí, které umožní dobrý start na počátku kariéry, je doménou studijních oborů na vysokých školách se zaměřením na projektové řízení. Dlouhodobým a úspěšným lídrem na tomto poli je Provozně ekonomická fakulta České Zemědělské Univerzity v Praze (PEF ČZU) se svým oborem Projektové řízení (PRN). Tento obor je na fakultě vyučován už od roku 2012 a v současné době prochází velkou proměnou. Dosavadní výuka předmětů tohoto oboru byla založena z části na poznatcích, tj. procesech a znalostních oblastech, standardu PMBoK PMI verze 6 a na další kmenové literatuře, případně na tématech metodiky PRINCE2 verze z roku 2017. Stěžejní oblast témat dosavadní výuky ležela v poznatcích a na postupech tradičního řízení projektů (waterfallové pojetí projektu, metody časové analýzy aj.). S příchodem nových verzí obou světových doktrín řízení projektů a zejména s hlubším prosazováním se agilních přístupů se mění i obor na PEF ČZU v Praze.

Zůstává lety ověřená praxe zvaných workshopů a zvaných přednášek s hosty, a to nejen z korporátního prostředí, mění se však obsah a částečně i podoba předmětů. Vše probíhá v rámci přípravy nových akreditací a za podpory z projektu Evropského sociálního fondu (ESF). Do obměněných předmětů velkou měrou přibudou poznatky z nových verzí mezinárodních standardů a metodik (zejména PMBoK PMI). Novinkou je také vznik mnohem užší spolupráce mezi fakultou a Českou komorou PMI (PMI.cz), kdy zvaní hosté z praxe budou v hojnějším počtu předem začleňováni do výuky a povinná praxe studentů se bude odbývat pod dohledem člena výboru PMI.cz.

Velký důraz bude také kladen na prakticky orientované závěrečné práce. Je záměrem, aby se absolventské práce studentů oboru PRN soustředily nejen na klasická témata projektového řízení (rozvoj PMO a interní metodiky aj.), ale také na agilní transformaci a řízení agilních týmů, a zejména na aktuální témata vyplývající ze změn standardu PMBoK PMI. Stalo se již tradicí, že studenti PRN se během studia dokáží úspěšně uplatnit v korporátní praxi na juniorských pozicích a po ukončení studia na seniorských pozicích. Změna oboru a užší spolupráce s PMI.cz přinese nové příležitosti studentům a lepší uplatnění ve stále více proměnlivé době.

A to nejzajímavější na konec: Víte, že tento obor bude možné studovat i distančně ve formě magisterského studia? Pro praktiky, kteří již s projekty pracují a chtěli by se v nich zlepšit je to zajímavá příležitost, nejen však pro ně!

Jan Bartoška

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.