BOJUJETE S AGILITOU, MÍSTO ABY VÁM POMÁHALA? POTŘEBUJETE SCRUM MASTERA 2.0!

Přednášejícím byl Petr Lev ze společnosti Symphera. Tématem bylo povýšení kompetencí role Scrum Master (SM) na verzi 2.0. To vyžaduje získání několika klíčových předpokladů a má zásadní význam pro zlepšení vedení týmu a podporu organizace. Předpoklady pro tento růst zahrnují:

1. Silná znalost Scrumu: Scrum Master musí mít pevný základní porozumění Scrumu a jeho principů, jak je definováno v Scrum Guide. Toto porozumění je nezbytné pro úspěšné vedení týmu a implementaci agilních praktik.

2. Schopnost vedení a mentoringu: SM by měl být schopen vykonávat roli servisního lídra, což zahrnuje schopnost vedení a mentoringu týmu. Toto zajišťuje, že tým může pracovat směrem k sebeorganizaci a cross-funkcionalitě.

3. Znalost agilního produktového managementu: Scrum Master by měl rozumět business cílům organizace a znát principy agilního produktového managementu. To umožní podpořit Product Ownera v efektivním řízení produktového backlogu a práci s vizí produktu.

4. Schopnost pracovat s vizí a strategií: Přechod na verzi 2 vyžaduje schopnost rozumět vizi a strategii organizace a pomoci zajišťovat, že tým pracuje v souladu s těmito vytyčenými směry.

5. Znalost principů škálované agility: Scrum Master by měl mít znalost škálovacích frameworků a umět je upravit pro potřeby týmu a organizace, zejména v kontextu správy kapacity a závislostí.

6. Komunikace a vyjednávání: SM by měl být schopen efektivní komunikace a vyjednávání s různými zúčastněnými stranami, včetně senior managementu a dalších stakeholderů, a to včetně řízení projektů a financí.

7. Transformační schopnosti: Scrum Master by se měl být schopen aktivně zapojit do transformace organizace směrem k agilnímu přístupu. To zahrnuje schopnost ovlivňovat transformaci v pozitivním směru a přenášet cíle transformace na úroveň svého týmu.

8. Znalost kontextu projektů: velmi často agilní týmy dodávají do projektu a v tu chvíli by měl SM 2.0 zajistit, že si projekt s agilním týmem budou vzájemně rozumět.

Přechod Scrum Mastera na verzi 2.0 umožňuje týmu a organizaci těžit z rozšířených dovedností a kompetencí, což zlepšuje efektivitu týmu, produktový management a transformaci organizace směrem k agilnímu způsobu práce. Ten tím pádem hraje ještě důležitější roli v dosahování agilního úspěchu organizace.

Prezentaci celé přednášky najdete v sekci Informace pro PM / Záznamy z akcí

Příspěvek byl publikován v rubrice Co se stalo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.