Archiv autora: Luhan Igor

Mentor nebo mučitel?

Když mluvíme o roli mentora, vzpomeňme na Odyssea. Svého syna nechal v péči starého a důvěryhodného přítele: mentora. Jakkoliv se tato role dnes udává i jako sponzor, kouč, důvěrník, průvodce či poradce – jde vždy o efektivní spolupráci s učněm. Zkušenost … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Odvaha vést

Důvodem, proč někteří manažeři selhávají, je to, že jsou příliš měkcí. Chybí jim odvaha být tak efektivní, jak by měli a jak potřebují být. Uveďme pár příkladů: Přikládají vyšší hodnotu tomu, co se jim líbí, než tomu, aby byli efektivní. … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Další kolo přípravy k certifikaci programového manažera

Stálí příznivci již vědí, že už proběhlo několik kol přípravy k certifikaci manažera programu PgMP. Tato certifikace je dalším logickým krokem v kariérním postupu projektového manažera. Tak jak obvykle úspěšní projektoví manažeři řeší stále větší a složitější projekty, nevyhnutelně se … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Co se stalo

V září proběhla diskuze na téma Stakeholder management. Podílník, či stakeholder, je každý, kdo je projektem jakkoliv ovlivněn – nebo může projekt ovlivnit. Co je v projektu důležitější než „ti“ všichni podílníci? Velice bohatá a zajímavá diskuze na toto téma … Celý příspěvek

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Motivace lidí

Nejlepší lídři motivují dobře, protože jsou motivováni sami. Motivace je nakažlivá. Některé rysy, které vykazují účinní motivátoři, jsou jasně charakteristické. Za prvé, efektivní motivátoři se zaměřují na výsledky versus úsilí. Dávají jasně najevo, že tvrdá snaha nestačí, důležitý je výsledek. … Celý příspěvek

Rubriky: úvaha | Napsat komentář

Autorita

Autorita je, jednoduše řečeno, svoboda rozhodování. Lze ji pochopitelně delegovat – alespoň částečně. Delegují se pravomoci s tím, že se sdělí, jaká platí pro delegovaná rozhodnutí omezení – tedy zásady, legislativní a manažerské záležitosti. Při delegování pravomocí na projektové manažery … Celý příspěvek

Rubriky: úvaha | Napsat komentář

Behaviorální kompetence projektových manažerů

V tomto roce byla na ČZU obhájena diplomová práce Tomáše Hofmana na toto zajímavé téma. Přinášíme z ní základní informace, přičemž celý text je pochopitelně veřejně dostupný na https://is.czu.cz/zp/. Pozice projektového manažera se v tomto světě začíná velice rozmáhat a … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jak vyjednávat

V květnu proběhla na půdě Provozně ekonomické fakulty ČZU přednáška, tentokrát na téma „Stakeholder management a vyjednávání“. Téma i obsah přednášky vycházeli opět z knihy „Jak jsem potkal programy – Průvodce zkušeného projektového manažera programovým řízením“. Řízení podílníků a vyjednávání, … Celý příspěvek

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Už se zase grilovalo

Jako každý rok plánujeme na duben Grilování projekťáka. Díky tomu jsme viděli, jak vede diskuzi profesionál. Smysl grilování spočívá v kladení opravdu nepříjemných otázek mluvčímu a v pozorování toho, jak se s nimi vyrovná – což je pro PM inspirující, … Celý příspěvek

Rubriky: Co se stalo | Napsat komentář

Patera, desatera, …

Znáte to – různá patera, desatera, a další shrnují poznatky a zkušenosti do krátkých hesel a zásad. Zde najdete některá také. Nejdůležitější součásti úspěšného projektu• Adekvátní vymezení rozsahu toho, co se má během projektu udělat.• Prioritizace důvodů pro realizaci projektu.• … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář