Motivace a demotivace na projektech

Definice pojmu motivace je poměrně složitá. Z mého pohledu, jednoduše řečeno, motivace je hnací pohon v pracovním i v privátním životě. Je dána okolním prostředím, které vytváří podněty pro motivaci. Mohou být vnější, když se třeba PM zajímá o varianty řešení, které pracovník vytvořil. Je tu i vnitřní motivace, která vznikne pozitivním přístupem např. k prezentovaným cílům v projektu. Je to dáno jeho spoluúčasti a přínosem do projektu. Jindy je to zájem vyšších šéfů a hlavně CEO o projekt a pracovníky. Tento motivační aspekt se dá pozorovat v příštích dnech a týdnech.

Přehnaná, emociální motivace soustředěná na jednoho pracovníka se stává kontraproduktivní, např. přehnaná chvála za splněný úkol s očekávaným výsledkem.

Demotivace, tedy opak motivace, je doslova psychologická brzda pracovníka při jeho práci. Demotivaci si můžeme představit jako nasypání zrnek písku do pohonu. Většinou příchází z okolí, neočekávaně a ovlivňujě negativně výkon pracovníka. Např. jako vývojář softwaru vytvoříte funkci. Máte příjemný pocit z výsledku, seberalizace proběhla a bylo třeba kreativity. Po předvedení výsledku PM se dozvíte, že to není jeho představa, ani zákazníkova a že stačí integrovat standardní řešení z minulého projektu. Zde se jedná o demotivaci, po zbytek dne se budete cítit i frustrováni. Ani nepomůže, když zákazník později standardní funkci odmítne a bude objeveno a integrováno vaše řešení.

V projektech je více demotivace než motivace. Někdy si to ani zdroj demotivace neuvědomí, že jeho výroky jsou okolím vnímány a interpretovány jako demotivace. Také hlavně pozor na vtipné poznámky v mezinárodním prostředí Většinou posluchači znejistí, protože nevědí jak to interpretovat. Např. vzkaz pro Evropskou Unii “My vám to osladíme“.

Samozřejmě vyšší stupeň demotivace je frustrace a ještě vyšší úroveň vede k šoku.

Např.: Převzal jsem nový velký projekt a připravoval jsem kick-off meeting. Na chodbě jsem potkal šéfa, který byl šéfem šéfa mého šéfa, již člen vedení firmy. V rámci krátkého rozhovoru mně zdůraznil, že jeho očekávání je, že jako PM zvýším zisk o 10%. Takže nikoliv jen dosáhnout cíle za naplánované finance ve stanoveném čase. Šokován jeho přáním jsem slíbil, že se na to podívám. Dosti frustrován jsem přemýšlel, co z tohoto přání udělám. V rámci přípravné schůze pro kick-off meeting jsem dal do programu i nejnovější představu vedení firmy zvýšit zisk o 10%. Po krátkém brainstormingu s cílem najít rezervy jsme jednoznačně došli k závěru, že je to mimo realitu. Např. projekt zahrnoval zhruba 50% materiálu a 50% projektování. Na materiálu se šetřit nedá. Když upevnění potřebuje čtyři šrouby, tak tam nedáme jen dva. Z toho vyplývá, že bych u projektování musel docílit úspory 20%. Kde, na kvalitě, třeba vynechat některé z reviews? Nabídka byla podána společně se dvěma konkurenty. Zde se též nedala vytvořit rezerva, jinak nabídka nebude konkurence schopná. Majíce podporu týmu a dobré argumenty nakonec pominula i demotivace.

V budoucnu se k tomuto tématu tento šéf už nevrátil. Dalo se očekávat, že se dozvěděl výsledek ze schůze a tak další diskuzi již nevyhledával. Jak zdroj demotivace rozeznat nám napoví následující kontrolní seznam.

Kontrolní seznam: JAK POHŘBÍT MOTIVACI

 • mít málo sebevědomí
 • zabránit samostatnosti a všechno chtít dělat sám
 • neoprávněné a nevyrovnané jednání
 • málo přitáhnout k práci
 • přetížit pracovníka
 • nerad rozhodovat
 • provozovat malichernou kritiku
 • kritizovat před ostatními
 • falešné a nebo nedodržené sliby
 • pomlouvat ostatní představené
 • nebýt čestný
 • „taktizovat“
 • dovolit intriky, nebo dokonce popichovat
 • být náladový
 • rušit při práci
 • málo chválit
 • nečestně chválit
 • nepřiměřeně kritizovat
 • neovládat se
 • šetřit na falešném místě
 • dát neoprávněné odměny
 • hektika
 • nedostatečné informace
 • vlastní vědomosti si nechávat pro sebe
 • povýšit pracovníka bez udání důvodu
 • příliš někoho protežovat
 • pěstovat si „černé ovce“
 • být nebo působit namyšleně
 • být neosobní
 • všechno vědět lépe
 • neumět odpustit a pořád se v tom rejpat
 • cynismus
 • někoho zesměšňovat
 • izolovat nebo ignorovat
 • malý soucit pro osobní záležitosti
 • nežádán míchat se do privátních záležitostí
 • nepřiznat chyby
 • nemít čas
 • nemít dovednost naslouchat
 • od ostatních požadovat více jak od sebe

8.12.2019, i.valicek@bluewin.ch

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.