Kouč, mentor a další služby – jaké jsou rozdíly, k čemujsou dobří a potřebuju je vůbec?

Nejdříve k terminologii.

Mentor je odborník, vkládá osobní zkušenost a své ego, byl úspěšný, dává to najevo, je ikonou, lidé ho protoc vyhledávají, má autoritu. Dává návody, které se jemu osvědčily. Hodnotí, a může dávat zpětnou vazbu. Cíl stanovuje společně s klientem. Trochu přebírá zodpovědnost za výsledek. Může pracovat i s vnější a negativní motivací.

Lektor: předává informace, znalosti.

Učitel: předává informace, v moderní době i užívá koučovací přístupy.

Konzultant: předává know-how, může i užívat koučovací přístupy;

Terapeut: pomůže vyrovnat se s minulostí v hodně citlivých tématech, pracuje i
s nemocemi, nutné je speciální vzdělání (typicky psycholog či psychiatr); dává
interpretace chování (na základě teorií a metodik). Napravuje chyby. Může
pracovat i s minulostí a s negativními aspekty.

Trenér: sdílená zodpovědnost. Odborník. Jasná metodika. Poskytuje rady a
instrukce. Tlačí na výkon. Sleduje chyby a bariéry svěřence. Dává zpětnou vazbu,
zpravidla hodnotí. Může kritizovat. Často využívá vnější motivaci. Bývá spíše
direktivnější. Často sám stanovuje cíle a metody. Může použít koučink.

Poradce: Předává rady a zkušenosti v oboru. Musí být odborníkem v oboru.
Analyzuje. Nabízí možnosti. Cesta vede k cíli rychleji. Využívá jak vnější, tak
vnitřní motivaci. Nemusí být zkušenější než klient.

Kouč se zaměřuje na:

 • Témata s velkým dopadem (na klienta, rodinu, ostatní lidi, tým, firmu).
 • Na budoucnost.
 • Pozitivní pohled.
 • Na to, co klient může ovlivnit.
 • Na otázky, na něž zatím není odpověď.

Kdy si typicky najmout kouče a proč – pokud chci:

 • dosáhnout lepších výsledků,
 • dále se rozvíjet a zdokonalovat,
 • snadněji dosahovat svých cílů,
 • ušetřit čas,
 • lépe vybalancovat svůj život,
 • naučit se prožívat úspěch.

Kouč pomůže růst, zkoumat, pochopit sebe sama, zlepšovat se, zrát. Používat vlastní rozum. Nespoléhat na to, co říkají druzí. Mít větší možnost volby. Zvýšit důvěru ve vlastní schopnosti. Přijmout větší zodpovědnost. Odstraňovat bariéry, najít cestu k pozitivní změně. Vede to na rychlejší vyřešení problému a dosažení cílů (osobních i profesionálních). Mohu čekat změnu, která se bohatě vyplatí.

Co chce kouč po klientovi (správné postoje):

 • Zvědavost; reflexi, pozornost
 • Zdravý pohled do budoucnosti
 • Nadhled (či schopnost jej získat)
 • Víru ve změnu ( v průběhu koučování ji lze zvýšit)
 • Zaměření na růst
 • Ochotu učit se.
 • Aktivitu mezi schůzkami. Ochotu zastavit, či začít aktivity identifikované při koučovacím sezení.

Co nejčastěji brání změně u klienta:

 • Ego. Snaha ukázat, že „mám pravdu“.
 • Neochota mít zodpovědnost za sebe.
 • Když se ve skutečnosti nechce změnit.
 • Obava ze sdílení pocitů (nadměrné uzavírání se).
 • Neuvědomování si dopadů na druhé (zamlžené zrcadlo).
 • Posuzování sebe sama, ostatních, okolností (vnitřní soudce).
 • Lpění (na věcech, pozicích, názorech okolí, …). Staré křivdy.
 • Je příliš pozdě (se změnit).

Obecně o koučinku:

 • Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít dál a na lepší místo, než jsi kdy byl, jdi s někým.
 • Kdybys to dokázal vyřešit sám, už bys to dávno vyřešil.
 • Koučink pomáhá lidem vyhrávat.
 • Všichni potřebujeme pomoci. Nic špatného na tom není.

Chcete-li začít sami, můžete si každý večer položit šest denních otázek: Udělal jsem dnes to nejlepší, abych:

 1. si stanovil jasné cíle?
 2. pokročil v plnění cílů?
 3. byl šťastný?
 4. našel smysl mého života?
 5. budoval pozitivní vztahy?
 6. byl plně angažovaný?

Odpovědi si zapisujte. Můžete časem přibrat partnera či kouče. V delších intervalech dělejte review (dejte si připomínku do kalendáře).

Máte-li potíže, místo „Proč se mi to děje“ se ptejte „Proč se to pro mne děje“ (tedy co si z toho můžu vzít; jaké rozhodnutí či akci podniknu, které bych jinak neučinil). Nezáleží kde začínáš, důležité je, kam se dostaneš. Pokud nežijete svou vizi, hrozí, že budete žít vizi někoho jiného. Převezměte kontrolu nad svou budoucností, protože pokud to neuděláte vy, udělá to někdo jiný.

Chcete-li zažít více o tomto tématu a prakticky si vyzkoušet jednu techniku, zúčastněte se příští přednášky Projektového Undergroundu.

Autor: Milan Schwarzkopf

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.